Hayate The Combat Butler Wiki
Advertisement

Hayate no Gotoku!! 2nd Season Original Soundtrack

Hayate no Gotoku!! 2nd Season Original Soundtrack
Hayatess2ost1.jpg
Soundtrack By Kōtarō Nakagawa
Release Date July 9, 2009
Genre Anime soundtrack
Length 54:50
Produce Geneon

Hayate no Gotoku!! 2nd Season Original Soundtrack is the soundtrack of Hayate no Gotoku!! 2nd Season released by Geneon on July 9, 2009. The soundtrack is composed and arranged by Kōtarō Nakagawa.

Track listing
  • 1. Kaikatsu
  • 2. Ouka
  • 3. Youyou
  • 4. Ketsuzen
  • 5. Subtitle wa
  • 6. Chinmyou
  • 7. Munen
  • 8. Ukatsu
  • 9. Yakki
  • 10. Aikyou
  • 11. Eyecatch Ho
  • 12. Kenkou
  • 13. Kankai
  • 14. Nanjuu
  • 15. Kensou
  • 16. Chinutsu
  • 17. Kaihou
  • 18. Kenen
  • 19. Eyecatch He
  • 20. Shadatsu
  • 21. Sekizen
  • 22. Chiki
  • 23. Shibo
  • 24. Tsuioku
  • 25. Azen
  • 26. Shunjun
  • 27. Tawagoto
  • 28. Kujuu
  • 29. Joujou
  • 30. Fukaku
  • 31. Eyecatch To
  • 32. Souchou
  • 33. Shouryo
  • 34. Anitsu
  • 35. Date
  • 36. Kobu
  • 37. Kiraku
  • 38. Shikan
  • 39. Kouchaku
  • 40. Kigai
  • 41. Eyecatch Chi
  • 42. Sekiryou
  • 43. Hakuraku
  • 44. Monmon
  • 45. Annei
  • 46. Seiya


Navigation


Advertisement